NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Jakarta, 10 Oktober 1981
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Agama Islam & Budi Pekerti
Status: KKI
Jenis GTK: Guru Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jl. Raya Condet Gg. Kober No. 76 007/002 Jakarta Selatan

robiadawiyah81@gmail.com